Chanel No5 EDT 100ml

2,530,000

  • Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ
  • Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay
  • Phong cách: Cổ điển , Gợi cảm , Quý phải